Dumlupınar Mah. Süleyman Çavuş Cad. No: 3A - Afyonkarahisar
info@detayon.com

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, DETAYON’un satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı : DETAYON

Adresi : Dumlupınar Mah. Süleyman Çavuş Cad. No: 3A – Afyonkarahisar

Telefon : 0 (532) 680 34 37

Email : info@detayon.com

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi : 

Telefon :

Email :

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün türü, miktarı, , adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtilmiştir:

Ürün Bilgileri  :

Kargo Ücreti :

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1 – Alıcı , 4. Maddede belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ödeme şekli ve teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini Kabul ve beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak mümkün olan en kısa süre içinde alıcıya veya gösterdiği adresteki kişiye teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4 – Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik olarak onaylanmış nüshasının alıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün satıcıya gönderilmesinden sorumludur.

5.7- İnternet erişiminin arıza, alt yapı ve diğer sorunlar sebebiyle ulaşılmaz olması , engellenmesi ya da internet erişimine sağlayıcı kaynaklı sorunlar sebebiyle şirket tarafından ulaşılamaması, ayaklanma, isyan, işgal, ambargo, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri, boykotlar ile işçi-işveren anlaşmazlıkları, devlet müdahalesi, siber saldırı, iletişim sorunları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket ve/veya DETAYON’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve/veya normal koşullarda öngörülemeyecek diğer tüm olay ve/veya durumlar MÜCBİR SEBEP sayılmakta olup Mücbir Sebep nedeniyle DETAYON işbu Alıcılık Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa edemez veya geciktirirse ve ALICI’nın bu sebeple zararı oluşursa DETAYON mücbir sebep kaynaklı zarardan sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Alıcılık Sözleşmesinin bir ihlali olarak kabul edilemez.

5.8- TTK kapsamında gıda ürünleri ile ilgili değiştirme ya da iade yapılmamakta ise de satıcı inisiyatifi ile müşteri memnuniyeti ve hakları kapsamında satıcı tarafından gerekli durumlarda değişim ya da iade yapılacaktır.

5.9- İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığında geçerlilik kazanır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI:

Alıcı,sözleşme konusu ürün henüz kargoya teslim edilmemişse cayma hakkını sipariş verdiği yöntemi kullanmak suretiyle (telefon sipariş hattı, internet sitesi) kullanabilecektir.

Mevzuat gereği gıda ürünlerinde cayma hakkı ve iade hakkı bulunmadığı belirtilerek şirketimizce belirlenen müşteri memnuniyeti politikası gereğince ALICI;  satın aldığı ürün kargoya verilene kadar herhangi bir ücret ödemeden satın alma işleminden vazgeçebilir, ürünün kargoya verilmesinden sonra vazgeçerse alıcı kargo ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla  gerekçe göstermeksizin malı reddederek ürün bedelinin iadesini talep edebilir ancak ürün kargoya teslim edilip kişiye ulaştığında alıcının siparişi sebebiyle şirket tarafından ödenen kargo ücretini ödemek durumundadır. Kargo ücreti kapıda alıcı tarafından ödenmediğinde satıcı, alıcıdan kargo bedelini isteme hakkına sahiptir.

MADDE 7 – İADE KOŞULLARI:

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren makul süre içerisinde ilgili banka hesabına  toplam bedeli yatırmak ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 8- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

MADDE 9 – ÖDEME VE TESLİMAT

İnternet satış sitemiz ve/veya uygulamalarımızdan satın alınan ürün ve/veya ürünlerin bedeli site üzerinden kredi kartıyla ya da kapıda kredi kartı veya nakit olarak ya da havale/eft   ile ödenme yapılabilmektedir.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

MADDE 10- DELİL SÖZLEŞMESİ:

Delil sözleşmesi;Taraflar arasında işbu Alıcılık Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda DETAYON’nın resmi ,ticari defter, kayıt ve belgeleri ile DETAYON’ un bilgisayar kayıtları, veri tabanında, sunucularında tutulan kayıtları, faks kayıtları, elektronik posta kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde kabul edilmiş olup yukarıda sayılanlar tarafları bağlayıcı, kanuni, kesin ve münhasır delil teşkil edecektir.

MADDE 11-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

“DETAYON” markası, logosu ile “DETAYON ” mobil uygulamasının ve internet sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı yine DETAYON tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriklerin tüm fikri mülkiyet hakkı DETAYON ŞİRKETİ’ne aittir. Alıcı, DETAYON’nın mobil uygulamasının, internet sitesinin tamamını ya da bir kısmını ve mülkiyetine ait fikri mülkiyet haklarını yazılı izin olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Alıcı DETAYON’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek olursa DETAYON’nın tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcılar, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları, avukatlık ücreti ve bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

MADDE 12- KVKK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Alıcı, Platform üzerinden alış veriş yaparak ve/veya Platforma alıcı olarak Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinden isim, soy isim, telefon, e-posta adresi, TC Kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, kullandığı elektronik cihazların IP adresi, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine, açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için https://Detayon.com/kisisel-verilerin-korunmasi linkinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikasını inceleyebilir Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında haklarınızla ilgili olarak https://detayon.com/kisisel-verilerin-korunmasi linkinde bulunan Aydınlatma Metnini okuyarak bilgi sahibi olabilir ve yasal haklarınızı info@detayon.com elektronik posta adresine e-posta göndererek kullanabilirsiniz. DETAYON tarafından internet sitesinin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilecektir. Alıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

Alıcı, kişisel verilerinin DETAYON tarafından işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından Platform’a aktarılan ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama işbu satış sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, alıcı için hizmetin iyileştirilmesi, avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla DETAYON tarafından mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır yasal mevzuat ve anlaşmalar gereği üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kişisel verilerin işlenmesindeki amaçlar, yöntemler ile kişisel veri güvenliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://detayon.com/kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşılıp inceyebilirsiniz.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi Alıcıların platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, DETAYON tarafından hangi amaçlarla ne şekilde kullanılacağı hangi yöntemlerle kaydedeceği ve kaydedilmiş bilgiyi hangi süreyle saklayacağı konularında DETAYON’nın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden https://Detayon.com/kisisel-verilerin-korunmasi linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder. DETAYON kişilere ait kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. Madde uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri almaktadır. Alıcı kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Alıcı güvenliği için DETAYON’e ait tüm Platformlarda her türlü önlem alınmıştır. Bu önlemler dışında ALICI, platformlardaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Alıcı kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşmamalı, güvenli olduğundan emin olmadığı elektronik cihazlardan platformlara giriş yapmamalıdır. Kullanıcı/Alıcı güncel bilgilerini doğru ve eksiksiz vermek zorundadır. Aksi halde işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı/Alıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden DETAYON sorumlu değildir.

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. Platform’a, Platform’un veri tabanına veya Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe virus yahut zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması, Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, DETAYON’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması, Platformun veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması, platformun bozulması, değiştirilmesi veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, platformda yanlış bilgiler ve/veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış ve/veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış ve/veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan alıcılık hesapları oluşturulması ve bu hesapların Alıcılık Sözleşmesine veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir alıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ve/veya yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması, yorum bölümünün, platformdaki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması,yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, rahatsız edici,yasa dışı, hakaret ,küfür , tehdit içerikli, reklam ve/veya pazarlama içerikli, aşağılayıcı, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, küçük düşürücü, toplumun genel ahlak kurallarına aykırı, kişilik haklarını ihlal eden, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan yasa dışı faaliyetleri teşvik eden ve/veya benzer herhangi bir içerik/içerikler üretmek yasaktır. Alıcı yukarıda sayılanları yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda DETAYON bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. Sitenin alıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME:

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; işbu satış sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu satış sözleşmesinden kaynaklanan veya bağlantılı olan her türlü ihtilaf çözümünde, Afyonkarahisar Tüketici Hakem Heyetleri ve Afyonkarahisar Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI:

KURUM ADI : DETAYON

ADRES : Dumlupınar Mah. Süleyman Çavuş Cad. No: 3A – Afyonkarahisar

TEL : 0 (272) 222 33 44

E-MAIL :info@detayon.com

İMZA :

ALICI:

AD/SOYAD :

ADRES :

TEL :

E-MAIL :

İMZA :

Image Retina

Car Detailing, Seramik Kaplama, Detaylı Temizlik hizmetleri ve ürünlerini sizlerle buluşturuyoruz.

İletişim

Her hakkı saklıdır. © 2020 | detayON! – Detail Shop

Sepet

0

Sepetinizde ürün bulunmuyor.